• contact@petanqueoetingen.be
  • 0470/22.02.56

 

Aansprakelijkheid

Petanqueoetingen.be biedt je deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat Petanqueoetingen.be alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid

Petanqueoetingen.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. Petanqueoetingen.be heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet datPetanqueoetingen.be de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Petanqueoetingen.be noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Petanqueoetingen.be controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Petanqueoetingen.be de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen Petanqueoetingen.be en de uitbaters van deze sites.

Petanqueoetingen.be aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar deze site verwijst.

Wil je de drukke werk- of schoolweek letterlijk en figuurlijk van je afgooien?
Hou je van ontspannen, een uitdaging, winnen en verliezen, lachen, een praatje maken?
Wil je nieuwe vrienden maken?

Doe mee!

Zowel beginners als gedreven spelers, zowel jong als oud zijn welkom.

 

Binnenkort

Geen activiteiten gevonden

Contacteer ons

Ter hoogte van
Kloosterstraat 20A
te Oetingen

0470/22.02.56

contact@petanqueoetingen.be

Open elke vrijdagavond
van april t/m september
vanaf 19u